عربي

 

 

 

 

 

 

  Syria - Aleppo

 Sheikh Abo Baker, beside Dar al-Afrah. 

 Tel: + 963 21 4666 993

 Tel: + 963 21 4661 705

 Mob: (Office)     +963 944 75 72 53

 Mob: (Manager) + 963 933 144 195

 E-mail:    info@lasereye-sy.com

 

 

 

 

 

 

 

Home Page What's New Products Applications & Works About Us Contact Us Company Map Material & colors Tel Friend Orders